Komunikacja dla działaczy związkowych w kontekście spraw UE

Tytuł szkolenia: „Komunikacja dla działaczy związkowych w kontekście spraw UE”.

Termin: 2.03 – 4.03.2020 r. (przyjazd 2.03. rano – początek szkolenia 13.30, wyjazd 4.03. – po 15.00).

Miejsce: Bruksela, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 17.02.2019

Cele szkolenia:

  • Umiejętności prezentacji i komunikacji .

  • Mowa ciała i umiejętność przemawiania.

  • Wystąpienia improwizowane.

  • Szkolenie medialne i techniki robienia wywiadów.

  • Międzykulturowy i transnarodowy aspekt komunikacji

Języki robocze: angielski.

Program: W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia:
Indigo Hotel Brussels
Place Rogier
1210 Brussels

Uczestnicy:

– związkowcy, szczególnie młodzi zajmujący się sprawami złożonej konwersacji w kontekście spraw krajowych i międzynarodowych. Uczestnicy muszą mieć czas w pełnym wymiarze szkolenia.

Mamy maksymalnie 10-12 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do wysyłania kobiet. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 17.02.2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Nathalie De Vits, ndevits@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 2 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Nathalie De Vits, ndevits@etui.org
tel: +32 2 224 05 22

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ REJESTRACYJNY