Członkowie Rady Dialogu Społecznego

Obecni członkowie Rady Dialogu Społecznego z ramienia Forum Związków Zawodowych

 • Dorota Gardias

  Forum Związków Zawodowych
  Wiceprzewodnicząca RDS (członkini Prezydium RDS)
 • Marcin Kolasa

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Dariusz Trzcionka

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Marek Mnich

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
 • Krzysztof Kisielewski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Rafał Jankowski

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
 • Jan Przywoźny

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
 • Krystyna Ptok

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Zespół problemowy RDS ds. Prawa pracy

 • Jan Przywoźny

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
  Stały Członek
 • Bernarda Machniak

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  Stały Członek
 • Andrzej Jankowski

  Stały Ekspert

Zespół problemowy RDS ds. Ubezpieczeń społecznych

 • Krzysztof Kisielewski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
  Stały Członek
 • Józef Ryl

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
  Stały Członek
 • Krzysztof Małecki

  Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS
  Stały Ekspert

Zespół problemowy RDS ds. Polityki gospodarczej i rynku pracy

 • Dariusz Trzcionka

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
  Stały Członek
 • Krzysztof Aniszewski

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
  Stały Członek

Zespół Problemowy RDS ds. Rozwoju dialogu społecznego

 • Bogusław Studencki

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
  Stały Członek
 • Krystyna Dębkowska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  Stały Członek

Zespół problemowy RDS ds. Budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

 • Marek Mnich

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
  Stały Członek
 • Grzegorz Sikora

  Stały Członek
 • Jan Polaczek

  Stały Członek

Zespół problemowy RDS ds. usług publicznych

 • Krystyna Ptok

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  Stały Członek
 • Sławomir Wittkowicz

  Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”
  Stały Członek

Zespół problemowy RDS ds. Międzynarodowych

 • Rafał Jankowski

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
  Stały Członek
 • Roman Michalski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
  Stały Członek

Zespół Problemowy RDS ds. Funduszy Europejskich

 • Sławomir Wittkowicz

  Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”
  Stały Członek

Doraźny Zespół RDS ds. KAS

 • Eugeniusz Matusiak

  Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej
  Stały Członek
 • Monika Kucharska

  Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
  Stały Ekspert
 • Maria Kochańska

  Stały Ekspert

Podzespół Problemowy RDS ds. Służb mundurowych

 • Marcin Kolasa

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Przewodniczący Zespołu
 • Andrzej Szary

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
  Stały Członek
 • Czesław Tuła

  NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
  Stały Członek
 • Maria Mrugała

  Stały Ekspert

Doraźny Zespół RDS ds. Zamówień publicznych

 • Stanisław Taube

  Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
  Stały Członek
 • Joanna Oczkowicz

  Stały Członek

Podzespół problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. Reformy polityki rynku pracy

 • Anna Wesołowska

  Stały Członek
 • Czesław Tuła

  NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
  Stały Ekspert

Grupa robocza ds. Emerytur pomostowych

 • Krzysztof Kisielewski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
  Moderator grupy roboczej

Podzespół problemowy RDS ds. ochrony zdrowia

 • Krystyna Ptok

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  Stała Członkini
 • Grażyna Cebula- Kubat

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
  Stała Członkini