Zarząd Główny FZZ

 • Andrzej Arndt

  Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
 • Roman Badach-Rogowski

  Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
 • Krzysztof Balcer

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
 • Robert Baraniak

  Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”
 • Krzysztof Bączek

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
 • Barbara Belicka

  Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”
 • Piotr Bętkowski

  Zakładowy Związek Zawodowy Banku Pekao S.A.
 • Irena Błaszczyk

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych
 • Dariusz Brzezicki

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
 • Grzegorz Buksa

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych
 • Grażyna Cebula- Kubat

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
 • Stanisław Chrzanowski

  Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 • Bożena Cichorska

  NSZZ Pracowników Policji
 • Krystyna Ciemniak

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Iwona Czarnecka

  Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Narodowego Banku Polskiego
 • Dariusz Czech

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
 • Zofia Czyż

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Damian Drzewiecki

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
 • Krzysztof Dzikowski

  Związek Zawodowy Twórców Kultury
 • Robert Eiding

  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 • Wojciech Gerus

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa
 • Bartłomiej Gesek

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych
 • Marek Gołda

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
 • Roman Harczenko

  NSZZ Ciepłowników w Polsce
 • Krzysztof Hetman

  NSZZ Pracowników Pożarnictwa
 • Andrzej Jaśkiewicz

  Związek Zawodowy Pracowników „RUCH” S.A. KADRA
 • Joanna Janczycka

  Federacja Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Publicznych
 • Rafał Jankowski

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
 • Alicja Jędrych

  Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”
 • Beata Kalicka

  Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej
 • Krzysztof Kisielewski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Marcin Kolasa

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Marek Kołodziejczyk

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
 • Henryk Konieczny

  NSZZ Solidarność’80 Konfederacja
 • Sławomir Koniuszy

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
 • Zenon Kopyściński

  Niezalezny Związek Zawodowy Kierowców
 • Sławomir Kostiuszko

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
 • Małgorzata Kucab

  Związek Zawodowy Sektora Obronnego
 • Monika Kucharska

  Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
 • Dagmara Ledzion

  Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS
 • Jerzy Lipiński

  Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
 • Urszula Łobodzińska

  Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Ad Rem”
 • Jolanta Majcherowicz-Mocek

  Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce
 • Krzysztof Małecki

  Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS
 • Barbara Markowska-Wójcik

  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A Wizja
 • Eugeniusz Matusiak

  Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej
 • Andrzej Matysek

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Ciepłowników w Polsce
 • Monika Mazur

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
 • Andrzej Mazurek

  NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
 • Roman Michalski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Marek Mnich

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
 • Justyna Mroczko

  Ogólnopolski Międzybranżowy Związek Zawodowy „RAZEM”
 • Aleksandra Muras

  Związek Zawodowy NEGOCJATOR
 • Eugeniusz Muszyc

  Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
 • Ewa Ochrymczuk

  OZZ Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
 • Wojciech Osman

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
 • Henryk Piątkowski

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów I Marynarzy
 • Arkadiusz Poborski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Jacek Przepiórzyński

  Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
 • Jan Przywoźny

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
 • Renata Pszczółkowska-Kozub

  Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krystyna Ptok

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Maksymilian Rogacki

  Związek Zawodowy Aktorów Polskich
 • Dorota Ronek

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Beata Rozner

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Dariusz Rubach

  NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Piotr Saugut

  NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej
 • Sławomir Siwy

  Związek Zawodowy Celnicy PL
 • Jacek Skała

  Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej
 • Augustyn Stachowicz

  Związek Zawodowy „Kontra 2000”
 • Cezary Staroń

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
 • Piotr Staszak

  Związek Zawodowy Kierowców w Polsce
 • Joanna Stec-Trzpil

  Związek Zawodowy Pracowników Policji
 • Bogusław Studencki

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Ewa Tatarczak

  Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”
 • Stanisław Taube

  Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
 • Dariusz Trzcionka

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Czesław Tuła

  NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
 • Waldemar Węgłowski

  Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
 • Sławomir Wittkowicz

  Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”
 • Andrzej Wójcik

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
 • Jacek Zając

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Małgorzata Zatke-Witkowska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy