Prezydium FZZ

Przewodnicząca Forum
Związków Zawodowych

Dorota Gardias

Wiceprzewodniczący

 • Rafał Jankowski

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
 • Roman Michalski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Marek Mnich

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
 • Jan Przywoźny

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
 • Krystyna Ptok

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Dariusz Trzcionka

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”

Członkowie prezydium

 • Grażyna Cebula- Kubat

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
 • Zofia Czyż

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Marcin Kolasa

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Stanisław Taube

  Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
 • Czesław Tuła

  NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
 • Sławomir Wittkowicz

  Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”

Sekretarz Generalny FZZ

 • Bogusław Studencki

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”