Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Dolnośląskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Krzysztof Kisielewski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Robert Hamuda

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Marian Radoła

  NSZZ ”Solidarność”-80

 • Maria Ałaszkiewicz- Pietr

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

 • Mariusz Zarzycki

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciąglego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Kujawsko-Pomorskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Andrzej Arndt

  ZZ Prac. Komunikacji Miejskiej w RP

 • Halina Peplińska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Sławomir Wittkowicz

  Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”

 • Józef Korpusiński

  NSZZ ”Solidarność”-80

 • Piotr Kujawa

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Lubelskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Marek Kołodziejczyk

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Artur Garbacz

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Krzysztof Bohdan

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Bernarda Machniak

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Eryk Ostapiuk

  Związek Zawodowy Pracowników Kadrowych Energetyki

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Lubuskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Bogusława Kornowicz

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Sławomir Kostiuszko

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Ksawery Topczewski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Dariusz Mieczyński

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Łódzkiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Bujas Zdzisław

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Jarosław Ćmiel

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 • Krzysztof Fidelis

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Małopolskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Grażyna Gaj

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Wiesław Rajca

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji

 • Tomasz Surówka

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Paweł Oświęcimka

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 • Grzegorz Gubała

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Mazowieckiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Jan Przywoźny

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Beata Jendra

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Grzegorz Pronobis

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 • Marek Carli

  NSZZ ‘’Solidarność’’- 80

 • Zbigniew Sagański

  NSZZ ‘’Solidarność’’- 80

 • Przemysław Worek

  NSZZ „Solidarność”-80

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Opolskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Krystyna Ciemniak

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Ignacy Krasicki

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Marek Różański

  MZZPSZ Ziemi Opolskiej w Grupa Azoty ZAKS.A

 • Marek Ziobro

  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Psychologów

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Podkarpackiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Marek Gołda

  NSZZ ”Solidarność”-80

 • Danuta Bazylewicz

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Roman Gulis

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Ciepłowników w Polsce

 • Józef Ryl

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Podlaskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Eugeniusz Muszyc

  Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

 • Agnieszka Olchin

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Sławomir Klepacki

  NSZZ ’Solidarność’’- 80

 • Krzysztof Wierzbicki

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Pomorskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Stanisław Taube

  ZZ Prac. Komunikacji Miejskiej w RP

 • Krystyna Dębkowska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Józef Partyka

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Anna Urbanowicz

  rajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ‘’Ad Rem’’

 • Ilona Kwiatkowska -Falkowska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Śląskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Jacek Zając

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”

 • Michał Szczęśniak

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Piotr Serafin

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Janusz Kowalczyk

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Iwona Borchulska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Dariusz Czech

  Przewodniczący Regionu Śląskiego NSZZ Solidarność-80

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Świętokrzyskiego

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Andrzej Matysek

  Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników

 • Mariola Semik

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Krzysztof Czarnota

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Warmińsko-Mazurskie

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Sławomir Koniuszy

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Elżbieta Butkiewicz

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Piotr Szejn

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Marek Szulc

  NSZZ ”Solidarność”-80

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. Wielkopolskie

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Krzysztof Małecki

  Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

 • Teresa Ratajczak

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Anna Klitkowska

  Krajowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

 • Mieczysław Szalbierz

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Andrzej Szary

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

Wojewódzka Rada Dialogu Zachodniopomorskie

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Wojciech Osman

  Przewodniczący WRDS

 • Małgorzata Szymankiewicz

  OZZPIP

 • Marian Boguszyński

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Wiesław Brzychcy

  FZZK

 • Roman Michalski

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego