EKES

Dorota Gardias
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

Rafał Jankowski
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów