Trójstronne Zespoły Branżowe

Trójstronny Zespół Branżowy ds. Pomocy Społecznej

 • Katarzyna Matuszewska

  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej W Gdyni
 • Klaudia Głodowska

  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej W Gdyni
 • Izabela Zaręba

  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej W Gdyni

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia

 • Krystyna Ptok

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Dorota Ronek

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Trójstronny Zespół ds. Branży Chemicznej

 • Anna Czarnecka

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Arkadiusz Poborski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Michał Sztyber

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego
Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej

 • Władysław Kozieł

  Związek Zawodowy „Kontra 2000”
 • Augustyn Stachowicz

  Związek Zawodowy „Kontra 2000”

Zespół Trójstronny ds. Prowadzenia Dialogu Społecznego
w Sektorze Portów Morskich

 • Krzysztof Czerniak

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
 • Adam Żołnierczyk

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

Trójstronny Zespół Branżowy ds. Przemysłu Stoczniowego

 • Sławomir Kotyrba

  NSZZ „Solidarność”-80
 • Paweł Denisiuk

  NSZZ „Solidarność”-80

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

 • Dariusz Trzcionka

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Bogusław Studencki

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Marek Gacka

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Krzysztof Stefanek

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Krzysztof Stanisławski

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Marek Mnich

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
 • Irena Przybysz

  NSZZ „Solidarność”-80
 • Dawid Kozak

  NSZZ „Solidarność”-80
 • Arkadiusz Świderski

  NSZZ „Solidarność”-80
 • Andrzej Wiano

  NSZZ „Solidarność”-80
 • Krzysztof Kłosek

  NSZZ „Solidarność”-80
 • Dariusz Czech

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
 • Krzysztof Brzeźniak

  NSZZ „Solidarność”-80

Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej

 • Krzysztof Kisielewski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Tadeusz Wierzchowski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Jacek Draczyński

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Zespół Trójstronny ds. Branży Węgla Brunatnego

 • Alicja Messerszmidt

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Mieczysław Krupiński

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Arkadiusz Błaszczyk

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Adam Polakiewicz

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Adam Blada

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Maciej Kaźmierczak

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Jan Paweł Krasiński

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność ’80”
 • Piotr Kubiś

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność ’80”

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

 • Piotr Morta

  NSZZ „Solidarność”-80

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Motoryzacyjnego

 • Maciej Świerczek

  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”-80 przy Volvo Polska Sp. Z o.o.
 • Sylwester Czyż

  PZZ 'Kadra” przy Toyota Motor Manufacturing Polska sp. z o.o.

Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego

 • Stanisław Taube

  Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
 • Zenon Kopyściński

  Niezalezny Związek Zawodowy Kierowców
 • Maciej Kopyściński

 • Damian Drzewiecki

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

Zespół Trójstronny ds. Hutnictwa

 • Mariusz Ciupiński

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Marek Nanuś

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Marcin Gębura

  Porozumienie Związków Zawodowych ”KADRA”
 • Dariusz Czech

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
 • Irena Przybysz

  NSZZ „Solidarność”-80

Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej

 • Krzysztof Gogowski

  MZZP British American Tobacco Polska

Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołóstwa Morskiego

 • Henryk Piątkowski

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów I Marynarzy
 • Kamil Butler

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
 • Michał Michałowski

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

Zespół Trójstronny ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

 • Maciej Iwański

 • Grzegorz Kowal

  NSZZ „Solidarność”-80
 • Andrzej Talewicz

  Związek Zawodowy Pracowników Agencji Ruchu Lotniczego
 • Marek Żuk

  Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego

Zespół Trójstronny ds. Kultury i Mediów

 • Barbara Markowska-Wójcik

  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A Wizja
 • Krzysztof Dzikowski

  Związek Zawodowy Twórców Kultury
 • Paweł Bromski

  Związek Zawodowy Twórców Kultury

Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

 • Włodzimierz Seifryd

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Anastazja Kałuzińska

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Mariusz Ciupiński

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Marek Nanuś

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
 • Marcin Gębura

  Porozumienie Związków Zawodowych ”KADRA”
 • Irena Przybysz

  NSZZ „Solidarność”-80
 • Dariusz Czech

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80

Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

 • Andrzej Grabarczyk

  NSZZ „Solidarność”-80