Krajowa Komisja Rewizyjna FZZ

 • Józef Ryl

  Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”
  Przwodniczący KKR
 • Krystyna Dębkowska

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  Wiceprzewodnicząca KKR
 • Waldemar Ziobro

  Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
  Czlonek KKR
 • Tomasz Sus

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
  Członek KKR
 • Krzysztof Aniszewski

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80
  Członek KKR
 • Bolesław Groński

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
  Członek KKR
 • Grzegorz Kołodziej

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
  Członek KKR