Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej. Pikieta z udziałem FZZ.

Dziś, pod siedzibą Poczty Głównej w Warszawie odbyła się pikieta organizowana w ramach dwugodzinnego strajku ostrzegawczego pracowników Poczty Polskiej. 

W akcji wzięły udział organizacje związkowe zrzeszone w Forum. Z protestującymi spotkała się Przewodnicząca FZZ, Dorota Gardias, która w imieniu FZZ przekazała słowa wsparcia dla tych, którzy dziś podjęli walkę o godność i dialog – fundamentalne wartości, na których powinna być budowana Poczta Polska, najstarsza polska firma. 

Przewodnicząca zapewniła protestujących o wsparciu ze strony Forum oraz zaapelowała do strony rządowej o pilną interwencję w zakresie rozpoczęcia rozmów o przyszłości pracowników PP!

W pikiecie, w ramach solidarności związkowej wzięła udział Urszula Łobodzińska, Członkini Zarządu Głównego FZZ, Wiceprzewodnicząca KNSZZ „Ad Rem”. 


Dorota Gardias w liście otwartym do Ministra MAP, Borysa Budki: wierzę, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych nadejdzie oczekiwana refleksja.


Poczta Polska na skraju przepaści. Pikieta związkowców. Plan? Strajk ostrzegawczy. 

W dniu 23 kwietnia 2023 roku wszystkie trzy organizacje związkowe zrzeszone w Forum Związków Zawodowych, tj. NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej, OZZ Straż Pocztowa, NSZZ „Solidarność”-80 wzięły udział w pikiecie pracowników Poczty Polskiej pod Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie. 

Pikieta odbyła się dlatego, iż od wielu miesięcy trwa impas w zakresie dialogu pomiędzy reprezentatywnymi partnerami społecznymi, a stroną rządową oraz zarządem Poczty Polskiej. Według protestujących zagrożonych jest na dzień dzisiejszy 15 tysięcy miejsc pracy. Związkowcy domagają się również podwyżki w wysokości 800 złotych. 

Liderzy organizacji reprezentujących pracowników Poczty Polskiej zapowiadają dwugodzinny strajk ostrzegawczy, który miałby się odbyć w dniu 16 maja w godzinach 8:00 – 10:00.