Forum Związków Zawodowych podczas V Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników

15 maja br., w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej odbyło się V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników. Organizatorami debaty były Instytut Spraw Obywatelskich i Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w debacie panelowej pt. „Dlaczego potrzebujemy rad pracowników?” uczestniczył p. Jan Przywoźny, Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych. 
 
W trakcie debaty p. Jan Przywoźny powiedział, że formuła prawna na której powinne być oparte rady pracowników powinna stanowić ułatwienie na drodze do założenia związkowych lub ponadzakładowych organizacji związkowych. W związku z tym, powinno  poszukiwać się  synergii pomiędzy radami pracowników, a zakładowymi i ponadzakładowymi organizacjami związkowymi. 
 
Przedstawiciel FZZ nadmienił, iż ważnym aspektem jest rozbudowywanie partycypacji społecznej i rozszerzanie zakresu partycypacji pracowniczej – co powinno się wiązać z tym, iż w pierwszej kolejności wzmacniane są związki zawodowe, a następnie dopiero tworzone są rady pracownicze. W przeciwnym razie kluczowa funkcja rad, jaką jest obrona praw pracowniczych i dostęp pracowników do procesów decyzyjnych – nie zostanie spełniona.
 
V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników organizuje Instytut Spraw Obywatelskich w ramach projektu „Rozwój Centrum Wspierania Rad Pracowników” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2024-2025 r.
 
Zdjęcia: Piotr Skubisz
SONY DSC
SONY DSC

Obecność przedstawicieli FZZ podczas uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy zwołanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 

Jak co roku, i tym razem, w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy – zwołana  w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. To ważny dzień dla przedstawicieli reprezentatywnych partnerów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracowniczych. 

W tym miejscu warto przypomnieć, iż Forum Związków Zawodowych posiada swoją reprezentację w Radzie. Członkami ROP z ramienia FZZ są Wiceprzewodniczący FZZ – Pan Dariusz Trzcionka (PZZ „KADRA”) oraz Pan Jan Przywoźny (Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy). W posiedzeniu uroczystej sesji ROP wzięła udział Przewodnicząca FZZ, Pani Dorota Gardias, która została poproszona o wygłoszenie przemówienia. 

Przewodnicząca, przemawiając do zgromadzonych mówiła, iż treść Rządowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako kontynuacja krajowej strategii bhp w kontekście zmian w świecie pracy to wiadomość, którą powinniśmy przyjąć z wielką pokorą. – To Państwo Polskie, ludzie tworzący instytucje Nim zarządzających nie mogą chodzić na kompromisy, na jakiekolwiek ustępstwa tam, gdzie praca oznacza ryzyko utraty zdrowia i życia. Wszelka spolegliwość w tym zakresie zawsze będzie oznaczać ludzką tragedię. Przyglądając się zaprezentowanym, w przedmiotowym, Rządowym Programie statystykom, warto na chwilę się zatrzymać i wyobrazić sobie, że każda liczba to realna, ludzka, rodzinna tragedia. Nie twierdzę, że praca nie będzie wiązać się z ryzykiem, bo ono jest wpisane w nasze istnienie. Twierdzę, że nie można tego ryzyka pogłębiać. Wierzę, że Państwo Polskie, jako bezwględnie najsilniejsza strona trójstronnego dialogu społecznego zawsze będzie stać po stronie życia. Po stronie prawa do godnego życia, bez względu na zawodowy wybór swoich obywateli. Moje wystąpienie może jest oparte o górnolotne przekonania, jednak jako wieloletnia działaczka związkowa wierzę w sprawczość, której źródłem jest dobra wola i umiejętność współodczuwania społecznych skutków realizowanych polityk publicznych. – podkreślała. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony Sejmu RP. Tam można znaleźć więcej informacji o uroczystej sesji ROP. 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia.