Forum Związków Zawodowych podczas V Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników

15 maja br., w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej odbyło się V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników. Organizatorami debaty były Instytut Spraw Obywatelskich i Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w debacie panelowej pt. „Dlaczego potrzebujemy rad pracowników?” uczestniczył p. Jan Przywoźny, Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych. 
 
W trakcie debaty p. Jan Przywoźny powiedział, że formuła prawna na której powinne być oparte rady pracowników powinna stanowić ułatwienie na drodze do założenia związkowych lub ponadzakładowych organizacji związkowych. W związku z tym, powinno  poszukiwać się  synergii pomiędzy radami pracowników, a zakładowymi i ponadzakładowymi organizacjami związkowymi. 
 
Przedstawiciel FZZ nadmienił, iż ważnym aspektem jest rozbudowywanie partycypacji społecznej i rozszerzanie zakresu partycypacji pracowniczej – co powinno się wiązać z tym, iż w pierwszej kolejności wzmacniane są związki zawodowe, a następnie dopiero tworzone są rady pracownicze. W przeciwnym razie kluczowa funkcja rad, jaką jest obrona praw pracowniczych i dostęp pracowników do procesów decyzyjnych – nie zostanie spełniona.
 
V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników organizuje Instytut Spraw Obywatelskich w ramach projektu „Rozwój Centrum Wspierania Rad Pracowników” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2024-2025 r.
 
Zdjęcia: Piotr Skubisz
SONY DSC
SONY DSC