Skała: w ocenie Związku, sprawna digitalizacja akt i w rezultacie cyfryzacja prokuratury jest możliwa po zwiększeniu liczby etatów pozaorzeczniczych o około 1000


Prokuratorskie dyżury zdarzeniowe mają być sprawiedliwsze. Komentarz Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.Skała: Dzięki obligatoryjnej okresowej podwyżce, pracownik który dopiero przychodzi do pracy w prokuraturze będzie od razu wiedział, jak z czasem będzie rosło jego wynagrodzenie.