Prokuratorskie dyżury zdarzeniowe mają być sprawiedliwsze. Komentarz Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.