Szkolenie ETUI wraz z OPZZ: Poprawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w pracy przez rozwój Twoich umiejętności kierowniczych

Tytuł szkolenia: „Poprawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w pracy przez rozwój Twoich umiejętności kierowniczych ”.

Termin: 21.01 – 23.01.2020 r. (przyjazd 27.01. po południu, wyjazd 23.01. – po 16.00).

Miejsce: Bruksela, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 19.12.2019

Cele szkolenia:

  • Określenie głównych przydatnych źródeł/narzędzi dla osób zajmujących się BHP

  • Rozwój/odnowienie umiejętności negocjacyjnych potrzebnych w obszarze BHP.

  • Poprawa zdolności skutecznego przekonywania u uczestników.

  • Stworzenie listy cech potrzebnych do stworzenia działającego z powodzeniem w obszarze BHP związkowego przywództwa.

Języki robocze: angielski, francuski i polski.

Program:

W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Crowne Plaza Brussels – Le Palace

Rue Gineste 3,

1210 Brussels,

Belgium

http://www.crowneplaza.com/brusselsbel

Uczestnicy:

– związkowcy zajmujący się problematyką BHP na różnym poziomie (firmy, branży, regionu i kraju), w tym osób zaangażowanych w tę sprawę w organizacjach działających na poziomie UE/kraju/branży.

Mamy maksymalnie 18 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do wysyłania kobiet. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 19.12.2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Ms Lut Coremans, lcoremans@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Lut Coremans, lcoremans@etui.org

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY