Szkolenie ETUI: „Myślenie (przewidywanie) strategiczne facylitatorów”

(Facylitator – osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Rolą facylitatora jest mediacja między stronami)

Termin: 12.02 – 14.02.2020 r. (przyjazd 11.02. na powitalną kolację o 19.30 w hotelu, wyjazd 14.02. – po 15.00).

Miejsce: Bruksela, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 10.01.2019

Cele szkolenia:

  • Zrozumienie kluczowych kroków w procesie strategicznego przewidywania.

  • Przetestowanie metod strategicznego przewidywania poprzez symulacje.

  • Docenienie umiejętności potrzebnych do ułatwienia dyskusji ze związkowymi decydentami.

  • Zrozumienie roli związkowego facylitatora.

Języki robocze: angielski.

Program:

W załączniku.

Miejsce noclegu

Hotel Progress

Rue du Progrès 9,

1210, Brussels

Miejsce szkolenia:

ITUH (International Trade Union House)

7th Floor, Room A – B

5, bd du Roi Albert II

1210 Brussels

Uczestnicy:

– związkowcy pełniący rolę facylitatorów wspierających liderów związkowych w strategicznym i analitycznym myśleniu. Osoby będące w organizacji swoistymi mężami zaufania.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do wysyłania kobiet. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 10.01.2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org
tel: +32 2 224 0 474

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POBIERZ PROGRAM