Integracja w miejscu pracy: zwalczanie rasizmu, ksenofobii w miejscu pracy przez działania integracyjne i akcje związkowe

Szkolenie ETUI we współpracy z EKZZ

Tytuł szkolenia: „Integracja w miejscu pracy: zwalczanie rasizmu, ksenofobii w miejscu pracy przez działania integracyjne i akcje związkowe”.

Termin: 18.03 – 20.03.2020 r. (przyjazd 17 marca na powitalny obiad w hotelu o 19.30. ; wyjazd 20.03. – po 15.00).

Miejsce: Bruksela, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 24.02.2019

Cele szkolenia:

  • Opisanie aktualnej sytuacji i problemów związanych z ksenofobią i dyskryminacją na różnych poziomach – w miejscu pracy, w regionie i kraju.

  • Rozwój zdolności spostrzegania przez uczestników przypadków ksenofobii i dyskryminacji.

  • Opisanie stanowiska EKZZ i UE w tych sprawach.

  • Wymiana doświadczeń związkowców w przeciwdziałaniu ksenofobii i rasizmu w miejscu pracy.

  • Nakreślenie możliwych działań związkowych na rzecz zwalczania tych zjawisk na różnych poziomach.

Języki robocze:

Angielski, francuski i niemiecki

Program: W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia:
Marivaux Hotel
Boulevard Adolphe Maxlaan 98
B- 1000 Brussels,
Belgium

Uczestnicy:

– związkowcy, szczególnie zajmujący się sprawami integracji, nierównościami i dyskryminacją na wielu poziomach – od sektorowego do krajowego. Członkowie rad pracowniczych, szkoleniowcy związkowi.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do wysyłania kobiet. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 24.02.2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org i do Carine Boon cboon@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 2 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org i do Carine Boon cboon@etui.org
tel: +32 2 224 04 74

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY