Szkolenie ETUI wraz z ZSSS ze Słowenii i PODKREPA CL z Bułgarii

Tytuł szkolenia: „Starzenie się i zatrudnienie: od płacy minimalnej do minimalnych emerytur”.

Termin: 11.03 – 13.03.2020 r. (przyjazd 10.03. wyjazd 13.03. – po 15.00)

Miejsce: Lublana, Słowenia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 31.01.2020

Tematy szkolenia:

  • Płaca minimalna a minimalna emerytura – gwarantowany dochód minimalny?

  • Ustalenia merytoryczne i dostęp do minimalnych dochodów – przykłady dobrych praktyk.

  • Zebranie sugestii co do koniecznych zmian.

Języki robocze: angielski, słoweński i bułgarski.

Program:

Będzie wysłany wkrótce.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Ta dane będą przesłane wkrótce.

Uczestnicy:

– związkowcy zajmujący się sprawami płacy minimalnej i emerytur, członkowie Komitetu Młodych EKZZ, którzy zabiegają o poprawę pozycji osób na emeryturze.

– członkowie FERPA (federacja osób starszych i na emeryturze)

– członkowie EKZZ

– urzędnicy zajmujący się emeryturami.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do wysyłania kobiet. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 31.01.2020 roku do sekretariatu ETUI Education do Carine Boon cboon@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Potem sami sobie organizujemy podróż.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Carine Boon cboon@etui.org

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY