Szkolenie ETUI „Euro-trenerzy – poziom 1”.

Tytuł szkolenia: „Euro-trenerzy – poziom 1”.

Termin: 3.12 – 7.12.2019 r. (przyjazd 2.12. po południu, wyjazd 7.12. – powroty najwcześniej po południu) Pobyt podczas całego kursu jest ważny, więc prosimy poczekać z rezerwacjami podróży do potwierdzenia udziału.

Miejsce: Kraków

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 4.11.2019r.

Cele szkolenia:

  • Opisanie i porównanie struktur związków zawodowych i systemów szkolenia dla dorosłych związkowców w Europie.

  • Zwrócenie uwagi na wielokulturowy aspekt w systemach szkoleń związkowych z uwzględnieniem wpływu różnic kulturowych, płciowych i tradycji związkowych dotyczących szkoleń.

  • Zapoznanie się ze strukturą i metodą pracy zespołów szkoleniowych ETUI.

  • Wykorzystanie w praktyce rożnych podejść metodologicznych w szkoleniach związkowych.

  • Przedstawienie przykładów sesji szkoleniowych z uwzględnieniem znaczenia istniejących w związkach zawodowych różnych realiów i wartości.

  • Analiza nabytych umiejętności szkoleniowych przy pomocy różnych narzędzi, co ma prowadzić do oceny nabywanych kompetencji.

Języki robocze: angielski, francuski.

Program:

W załączniku. Pomoże lepiej poznać zawartość szkolenia.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Będzie sprecyzowane po otrzymaniu zgłoszeń od chętnych.

Uczestnicy:

– osoby prowadzące szkolenia, które ukończyły krajowe kursy na podstawowym poziomie i zdobyły doświadczenie w szkoleniach związkowców oraz są akredytowani przez swoje organizacje do takich celów. O ich zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje zespół szkoleniowców ETUI odpowiedzialny za ten kurs. Tylko potwierdzone przez nich zgłoszenie będzie ważne.

Podstawa:

Uczestnik powinien mieć:

– trzyletnie doświadczenie w organizowaniu, rozwoju, przekazaniu wiedzy i jej oceny.

– mieć lub być w trakcie procesu otrzymania kwalifikacji szkoleniowca/nauczyciela.

– chęć do udziału samemu i zachęcania innych do szkolenia się w sprawach związkowych zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim.

zdolność dobrej komunikacji w języku angielskim lub francuskim.

Uczestnicy będą mieli w przyszłości możliwość:

– brania udziału w przyszłych programach szkoleniowych ETUI jako doświadczeni edukatorzy.

– korzystania z pomysłów, wiedzy zdobytej na poziomie UE do prowadzenia szkoleń na poziomie krajowym.

– dążyć do uzyskania kwalifikacji w ramach zatwierdzonego programu szkolenia.

Mamy maksymalnie 16 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Może w kursie uczestniczyć tylko jedna osoba z jednej organizacji. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Zachęcamy zgodnie z zaleceniami EKZZ-u, by zabiegać o równą reprezentację kobiet.

Rejestracja i opłaty:

dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 8.11.2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Tsela Ceulemans, tceulemans@etui.org

Konieczne jest też wypełnienie druku – CV, co ułatwi ocenić kompetencje uczestnika.

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 120 Euro (5 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 5 nocy, 2-6 grudnia) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Tsela Ceulemans,

tceulemans@etui.org

 

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY