Opinia FZZ do projektu ustawy prawo zamówień publicznych