Dołącz do nas

Zakładowa / Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

 Złożenie wniosku do właściwego miejscowo Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych wraz z niezbędnymi załącznikamiOpinia właściwego miejscowo Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum
Przesłanie dokumentów wymienionych w punkcie 1 wraz z opinią Prezydium do Biura Forum w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaopiiowania wniosku.

Rozpatrzenie wniosku prze Prezydium Forum Związków Zawodowych
Podjęcie uchwały w tej sprawie


Organizacja zakładowa staje się pełnoprawnym członkiem Forum z dniem podjęcia uchwały Prezydium Forum

Ogólnopolska Organizacja Związkowa

 

W rozumieniu zasad przyjętych w Forum Związków Zawodowych , za organizacje ogólnopolskie mające prawo do swojego przedstawiciela w Zarządzie
Głównym Forum uznaje się te organizacje, które spełniają jedną z poniższych zasad.

  • Zrzeszają powyżej jednego tysiąca pracujących członków związku i mają przedstawicielstwo w minimum 6 województwach
  • Zrzeszają co najmniej 10% ogółu pracowników w danej branży, kategorii lub specjalności zawodowej

Wnoski o przyjęcie do Forum organizacji ogólnopolskiej rozpatrywane sa na posiedzeniach Zarządu Głównego w obecności przedstawiciela organizacji wnioskującej.
W przypadku złożenia wniosku pomniędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, a ustalony termin posiedzenia tego gremium odbędzie się po upływie 2 miesięcy od złożenia wniosku przez
organizację ogólnopolską, decyzje w tej sprawie podejmuje Prezydium Forum.

 

 
 

Złożenie wniosku do właściwego miejscowo Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych wraz z niezbędnymi załącznikami

 
 
 
Opinia właściwego miejscowo Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum
 
 
 
 
Przesłanie dokumentów wymienionych w punkcie 1 wraz z opinią Prezydium do Biura Forum w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaopiiowania wniosku.