Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Bez Was nadzieja, że przyszłość może przynieść nam radość, sukces i rozwój nie istnieje. Nam, Polkom i Polakom, pracownicom i pracownikom. 

Pamiętamy o Waszej szczególnej roli i poświęceniu na rzecz lepszej przyszłości kolejnych pokoleń.

Dziękujemy Wam za to, za Waszą niezłomność i upór.

Wierzymy, że pomimo stawianych barier i trudów, wspólnymi siłami doprowadzimy do sytuacji, w której misja walki o godność i płace w sektorze edukacji i oświaty dobiegnie do przepełnionego sukcesami końca.  Nie ma żadnych wątpliwości, że w Dzień Edukacji Narodowej postulat pilnych, zgodnych z oczekiwaniami strony społecznej podwyżek musi wybrzmieć!

Bez rewolucji godnościowej w odniesieniu do codzienności Nauczycieli i Pracowników Oświaty, nie będzie czego świętować. 

Życzymy Wam wszystkiego, co doprowadzi do tego oczekiwanego sukcesu!

Jesteśmy z Wami!