Związki zawodowe zadały 6 kluczowych pytań do dyrektywy płacowej UE

Komisja Europejska 28 października opublikuje propozycję dyrektywy dotyczącej Uczciwej Płacy Minimalnej i Układów Zbiorowych.
 
EKZZ przygotowała następujące kluczowe pytania w sprawie Dyrektywy. Czy Dyrektywa:
 
  1. Zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia działań w celu zapewnienia poszanowania prawa do umów zbiorowych i zaprzestania niszczenia związków zawodowych?
  2. Ustala poziom przyzwoitości, poniżej którego nie można określać ustawowej płacy minimalnej i czy gwarantuje podwyżki ustawowej płacy minimalnej? EKZZ wzywa do ustanowienia progu 60% mediany wynagrodzenia i 50% średniej płacy.
  3. Wprowadza zakaz wyłączania niektórych pracowników z ustawowego wynagrodzenia minimalnego, np. młodocianych oraz zakazuje pracodawcom potrącania kosztów z ustawowego wynagrodzenia minimalnego, np. na sprzęt szkoleniowy czy ochronny?
  4. Zakazuje firmom korzystania z unijnych i krajowych zamówień publicznych, jeśli odmówią one negocjacji ze związkiem zawodowym?
  5. Zapewnia pełne zaangażowanie związków zawodowych i pracodawców, w tym w proces ustalania ustawowej płacy minimalnej?
  6. Zawiera klauzulę gwarantującą brak szkód dla skutecznych systemów umów zbiorowych i zapobiega złym interpretacjom przez sądy?
 
Esther Lynch, zastępca sekretarza generalnego EKZZ powiedziała:
 
Dyrektywa w sprawie godziwych wynagrodzeń to dobry pomysł i coś, czego związki zawodowe w całej Europie od dawna się domagają.  Ale pytanie brzmi, czy faktycznie podniesie ustawowe płace minimalne i czy przyciągnie do stołu negocjacyjnego więcej pracodawców?
 
EKZZ oceni, czy dyrektywa jest wystarczająco dobra, czy może zostać ulepszona przez posłów do Parlamentu Europejskiego i ministrów w Radzie UE, czy też jest tak zła, że trzeba ją będzie wyrzucić do kosza.
 
EKZZ nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko stanowczo sprzeciwić się propozycjom, jeśli podważą one układy zbiorowe lub w jakikolwiek sposób zapobiegną wzrostowi płacy minimalnej”.