Zdanie odrębne Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021r.