Zaproszenie do składania wniosków: szkolenie ELA dotyczące mobilności pracowników – 10-12 maja 2023 r. w Valletcie/online

Bruksela, 21 lutego 2023 r
– Do członków Komitetu Zatrudnienia, Mobilności i Rynku Pracy EKZZ
– Do członków Grupy Zadaniowej EKZZ ds. Sprawiedliwej Mobilności
– Do członków Komitetu Koordynacyjnego IRTUC
Drodzy koledzy,
Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) organizuje drugą edycję programu szkoleniowego o mobilności pracowników w UE, który odbędzie się w dniach 10-12 maja 2023 r. w Valletcie na Malcie oraz online.
EKZZ może zarejestrować maksymalnie 6 członków związków zawodowych (3 osobiście, 3 online), dlatego zapraszamy do wyrażenia waszego zainteresowania do wtorku 28 lutego do południa.
Szkolenie jest skierowane do zainteresowanych stron działających w obszarze mobilności pracowników, w tym przedstawicieli władz krajowych oraz partnerów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoprzybyłych i młodszych pracowników.
Koszty dojazdu i zakwaterowania oraz wyżywienia podczas imprezy pokryje ELA.
Szkolenie ma na celu omówienie zagadnień związanych z prawami socjalnymi i mobilnością pracowników w UE, swobodnym przepływem pracowników, koordynacją zabezpieczenia społecznego, delegowaniem, a także praktycznych przykładów współpracy ponadnarodowej. Projekt agendy nie jest jeszcze dostępny, ale w załączniku jest  przykład konceptu z ubiegłorocznej edycji, co da wyobrażenie o treści spotkania.
Format będzie 2,5-dniowym wydarzeniem odbywającym się w Valletcie na Malcie i online, z sesjami plenarnymi, debatami panelowymi, dyskusjami grupowymi i wizytami studyjnymi. Językiem roboczym wydarzenia jest wyłącznie angielski i nie będzie zapewnione tłumaczenie. Udział online jest ograniczony tylko do pierwszego dnia szkolenia.
ABY ODPOWIEDZIEĆ NA NINIEJSZE ZAPROSZENIE NALEŻY:
Zainteresowani uczestnicy powinni przesłać swoje kandydatury do radcy prawnego EKZZ Joakima Smedmana (jsmedman@etuc.org) najpóźniej do wtorku 28 lutego do południa.
Proszę podać następujące informacje: imię, nazwisko, organizację, kraj i adres e-mail.
Proszę również krótko wyjaśnić, dlaczego chce się wziąć udział i czy chce się uczestniczyć osobiście, czy online.
Wybrani uczestnicy otrzymają potwierdzenie i bardziej szczegółowe informacje bliżej szkolenia.
Mamy nadzieję, że ta oferta szkoleniowa zainteresuje Państwa i pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.
Z wyrazami szacunku,
Claes-Mikael Ståhl
zastępca sekretarza generalnego