XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 22-24 września 2021 r.

W dniu 23 września 2021 r. w Ustce odbył się XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W wydarzeniu tym, z ramienia Forum Związków Zawodowych uczestniczyły: Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Pani Dorota Gardias oraz Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa opolskiego Pani Krystyna Ciemniak. W Zjeździe wzięli udział także: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Biura Penitencjarnego płk. Włodzimierz Głuch.

W czasie Zjazdu podsumowano najważniejsze działania, jakie podejmował w minionej kadencji Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Przewodniczący Zarządu Głównego FiPW Pan Czesław Tuła przedstawił sprawozdanie z działalności ZG; na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, Delegaci udzielili Zarządowi Głównemu absolutorium, a następnie odbyły się wybory nowych władz związku.

Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na kolejną kadencję został Pan Czesław Tuła. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali: Pani Danuta Malkusz, Pan Jarosław Ćmiel oraz Pan Kamil Bachanowicz.

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Pani D. Gardias oraz Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa opolskiego Pani K. Ciemniak pogratulowały Panu Czesławowi Tule wyboru na kolejną kadencję przewodnictwa NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NSZZ FiPW poprzedziło posiedzenie Zarządu Głównego, które odbyło się w dniu 22 września br. Podczas obrad ZG omawiano istotne dla NSZZ FiPW kwestie związane z bieżącą sytuacją pracowników służby więziennej oraz wyznaczające kierunek działań nowo wybranych władz związku.