Wspomnienie świętej pamięci Tadeusza Chwałki

Wspominamy dziś świętej pamięci Tadeusza Chwałkę – przewodniczącego Forum Związków Zawodowych w latach 2010 – 2015. Dziś mija szósta rocznica Jego odejścia. Tadeusz Chwałka pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek o wielkiej wrażliwości na sprawy pracownicze. Upamiętniamy Go jako serdecznego Kolegę, zaangażowanego działacza związkowego, lidera stojącego po stronie dialogu społecznego.

Cześć Jego Pamięci!

W imieniu Forum Związków Zawodowych,

Dorota Gardias
Przewodnicząca FZZ