Wspólne oświadczenie Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie COVID-19 EKZZ, BusinessEurope, CEEP, SMEUnited

Europejscy pracodawcy i organizacje związkowe są razem z rodzinami tych, którzy już stracili kogoś bliskiego w związku z epidemią COVID-19. Jednocześnie wyrażają wdzięczność pracownikom i firmom, które pokazują wyjątkową odwagę i determinację, zarówno w walce z chorobą jak i dostarczając życiowe produkty i usługi, od których jesteśmy zależni. Śledzimy na bieżąco jeśli chodzi o rozwój wypadków związanych z dramatem rozprzestrzeniania się w Europie epidemii i jesteśmy na pierwszej linii, głównie współdziałając z rządami, jeśli chodzi o projektowanie i wdrażanie nadzwyczajnych działań, które mają pomóc firmom i pracownikom w obliczu tej epidemii.

Europejscy partnerzy społeczni popierają kroki przedstawione przez Komisję Europejską 13 marca i Europejski Bank Centralny. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją, by mieć pewność, że gładko i szybko dojdzie do wdrożenia tych kroków, które powinny wspierać działania na poziomie poszczególnych państw i które były i są dalej dyskutowane między krajowymi organizacjami partnerów społecznych oraz rządami.

Europejscy Partnerzy Społeczni sugerują Eurogrupie i Radzie Ministrów Gospodarki i Finansów (ECOFIN), którzy spotykają się 16-17 marca, by przyjęli propozycje przedstawione przez Komisję Europejską jak najszybciej, bez opóźnień i bez poprawek, które mogłyby osłabić ich efekt.

Partnerzy Społeczni wnoszą, by rządy przyjęły przede wszystkim rozwiązania, które przewidują:

– czasowe pełne użycie elastyczności przewidzianej w Pakcie Stabilności i Wzrostu, w tym rozważenie jego tymczasowego zawieszenia za pomocą tzw. „klauzuli ucieczki”

– unikanie deformacji wspólnego rynku, w tym zakazów i restrykcji eksportowych, przede wszystkim produktów leczniczych i sprzętu medycznego, unikanie zamykania granic dla towarów; ochronę wszystkich rodzajów transportu towarowego, co jest priorytetem w UE; utrzymanie roli instytucji UE, które pełnią istotną rolę w koordynowaniu działań i informowaniu o krokach podejmowanych w państwach członkowskich.

– wspieranie działań państw członkowskich w wydatkach i inwestycjach, które pozwolą uzupełnić personel medyczny i sprzęt dla narodowych systemów ochrony zdrowia, ochrony socjalnej i innych usług świadczonych w interesie ogólnym.

– sięgnięcie po niewykorzystane fundusze strukturalne i inne fundusze UE, które pomogą państwom członkowskim utrzymać finansowe i dochodowe wsparcie dla pracowników dotkniętych przez brak pracy lub jej zawieszenie, w szczególności pracowników „nie-standardowych” i samozatrudnionych.

– zapewnienie dostępu do kredytów i finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw, w szczególności dla wszystkich rodzajów MŚP, zagrożonych zamknięciem lub podjętymi środkami nadzwyczajnymi, co powinno być skoordynowane z interwencją z unijnego budżetu, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i banków krajowych.

– aktywację funduszu solidarności na wypadek katastrof naturalnych i wszelkich innych funduszy unijnych.

– skorzystanie z propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej pełnej elastyczności w ramach zasad dotyczących pomocy państwa.

Państwa członkowskie powinny włączyć krajowych Partnerów Społecznych do procesu kształtowania i wdrażania kroków podejmowanych w tej sprawie na poziomie krajowym.

Wszystkie kroki powinny być podejmowane w celu pomocy pracownikom, firmom, powinny one aktywizować pomoc, która umożliwi wszystkim przetrwać kryzys i pozwolić wrócić do normalnej działalności, gdy epidemia się skończy. Powinny pozwolić zachować miejsca pracy, uchronić przed bezrobociem czy utratą zarobków, zmniejszyć straty finansowe.

Komisja i Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że finansowe wsparcie dotrze do przedsiębiorstw, przede wszystkim do MŚP, do pracowników, w tym do samozatrudnionych, będących w prekariacie, bo to oni są najbardziej narażeni.

Plan Komisji Europejskiej, by wprowadzić elastyczność co do zasad fiskalnych i dozwolonej pomocy publicznej jest kluczowy by wesprzeć usługi publiczne, które działają dziś na granicy wytrzymałości, tak jak inne firmy i ich pracownicy, w których kryzys uderzył najmocniej.

Europa musi pokazać odpowiedzialność, solidarność i skuteczność w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji, poprzez ochronę wszystkich swoich obywateli, pracowników i firm.

 

ETUC
Luca Visentini
General Secretary

BUSINESSEUROPE
Markus J. Beyrer
Director General

CEEP
Valeria Ronzitti
General Secretary

SMEunited
Véronique Willems
General Secretary