Wspólne oświadczenie EKZZ i MKZZ ws. Ukrainy

EKZZ i MKZZ potępiają rosyjską inwazję na Ukrainę i żądają, aby wszystkie siły rosyjskie natychmiast opuściły Ukrainę.

Atak na Ukrainę jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej Ukrainy jako suwerennego i demokratycznego państwa.

Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ i Paneuropejskiej Rady Regionalnej EKZZ (ETUC Pan-European Regional Council) powiedziała:

„Zdecydowanie potępiamy wojnę, która przede wszystkim uderza w ludzi i pracowników, i opowiadamy się za natychmiastowym przywróceniem dialogu, pokoju i demokracji. Europa musi zdecydowanie przeciwstawić się agresji Putina i wywrzeć maksymalną presję na jego reżim, a zwłaszcza na jego otoczenie, aby doprowadzić do pokoju i dialogu. Nie możemy pozwolić, aby polityka była kształtowana przez przemoc i oczekujemy, że światowi i unijni przywódcy będą chronić integralność Ukrainy, a także bezpieczeństwo wszystkich innych krajów w regionie. Ponieważ ponad 100 000 osób zostało już przesiedlonych, Europa musi przygotować się na przyjęcie uchodźców i z uznaniem przyjmujemy obietnice złożone już przez kilka państw członkowskich UE w tym zakresie”.

Sekretarz Generalny MKZZ Sharan Burrow powiedział:

Opłakujemy tych, którzy stracili życie i składamy najgłębsze kondolencje i solidarność tym, którzy stracili bliskich lub zostali ranni. Nakładanie sankcji przez rządy wspierające demokrację i rządy prawa jest zarówno nieuniknione, jak i uzasadnione i powinno koncentrować się w szczególności na „świcie” prezydenta Putina, który prowadzi Rosję tą destrukcyjną ścieżką i zagraża pokojowi w Europie i na świecie. Wzywamy światowych przywódców do podjęcia pilnych i zdecydowanych kroków w celu zainicjowania dialogu i znalezienia pokojowego rozwiązania tego kryzysu zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych”.

Demonstracje odbyły się w miastach całej Europy, aby pokazać solidarność z narodem Ukrainy, w tym w Brukseli (wiec EKZZ).

Na Ukrainie zginęło już wiele osób, w tym ludność cywilna. W Rosji zatrzymano ponad 1700 osób protestujących przeciwko wojnie, a i tak już krucha gospodarka zaczęła jeszcze bardziej słabnąć natychmiast po inwazji Putina. EKZZ i MKZZ wzywają swoich członków do rozszerzenia „praktycznej solidarności” na pracowników i ludność Ukrainy za pośrednictwem funduszu solidarnościowego dla ukraińskich oddziałów MKZZ oraz wzywa rządy do zapewnienia bezpiecznego schronienia uchodźcom uciekającym przed konfliktem.

Pracownicy – ​​zarówno na Ukrainie, gdzie zagrożenie jest natury egzystencjalnej, jak i w Rosji i Europie, gdzie poziom życia i godne miejsca pracy zostaną naruszone – nie mogą ponosić ciężaru wojny. Wzywamy rządy do zapewnienia, że ​​ci, którzy dysponują największymi zasobami, ponieśli największy ciężar sankcji.