Wręczenie Nagród Głównego Inspektora Pracy

W dniu 18 listopada 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy. Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach: Rozwoju Inspekcji Pracy w Polsce – nagroda im. Haliny Krahelskiej, Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej oraz Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Jestem dumna, że mogę uhonorować ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo pracy – powiedziała podczas uroczystości Pani Katarzyna Łażewska-Hryćko, Główny Inspektor Pracy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń działających na rzecz ochrony pracy.

Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych w tym wydarzeniu reprezentował członek Prezydium FZZ, sekretarz Rady Dialogu Społecznego Pan Roman Michalski.

„Mam dzisiaj zaszczyt uhonorowania osób, którym bliskie jest bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy. To dzień ważny także dlatego, że rok temu nie mogliśmy się spotkać ze względów bezpieczeństwa. Jestem dumna, że właśnie teraz, jako Główny Inspektor Pracy,
w imieniu całej Państwowej Inspekcji Pracy, mogę uhonorować ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo pracy. Ludzi podejmujących wciąż nowe wyzwania, które stawia przed nimi codzienność” – powiedziała Łażewska-Hrycko i dodała, że z każdym rokiem w społeczeństwie rośnie świadomość, „jak ważna jest szeroko pojęta działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy”.

W uznaniu zasług Haliny Krahelskiej dla rozwoju inspekcji pracy w Polsce, Główny Inspektor Pracy ustanowił w 1989 roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej przyznawaną za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy, szczególnie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, przyznawaną za szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony zdrowia w środowisku pracy otrzymał Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ‘’Solidarność”-80 Pan Marek Mnich. Wśród laureatów uhonorowanych ww. nagrodą znaleźli się również: Elżbieta Dobrowolska, prof. Urszula Jackowiak, Urszula Michalska, Barbara Anna Miszczuk, dr hab. Beata Świątkowska, Jakub Kus, prof. Jacek Męcina, prof. Michał Seweryński oraz dr Piotr Wojtacha.

Nagrody główne w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali: Pan Michał Chochołowicz, Pani Barbara Złotoucha oraz Pan Grzegorz Kępczyński.

Wśród wyróżnionych społecznych inspektorów pracy znalazł się Pan Stanisław Taube członek Prezydium Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Pomorskiego. W tej kategorii wyróżnienia otrzymali również: Janina Rożenko Andrzej Cieślik, Marcin Dymus, Piotr Fabiański, Kazimierz Micał, Zbigniew Palacz, Piotr Szwancarz, Krzysztof Urzędowicz, Krzysztof Śliwa, Zbigniew Judasz oraz Paweł Szmig.