Posiedzenie WRDS woj. Świętokrzyskiego. Problemy w Hucie „Celsa” i powołanie nowych członków WRDS-u

W dniu 3 czerwca 2024 roku, w gmachu Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa świętokrzyskiego.  

Rada zapoznała się z problemami społeczno-gospodarczymi, które wystąpiły w ostatnim czasie w Hucie ,,Celsa” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami i w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada zajęła w tej sprawie stanowisko, przekazując właściwym instytucjom i Radzie Dialogu Społecznego, wypracowane wspólnie stanowisko i opinię, którego zrealizowanie może zapewnić Hucie ,,Celsa” w Ostrowcu Świętokrzyskim stabilną ciągłość produkcji i zatrudnienie.  

Z ramienia ZW FZZ  jako ekspert uczestniczył w obradach Wiceprzewodniczący ZW FZZ woj. świętokrzyskiego, Pan Marcin Gębura, który jest pracownikiem tegoż zakładu. Miłym akcentem  posiedzenia plenarnego było wręczenie przez Marszałka Województwa oraz Wojewodę Świętokrzyskiego aktów nominacyjnych nowym członkom WRDS.  

Nominacje otrzymali m.in.  Wiceprzewodniczący ZW FZZ: Pan Jerzy Kaniewski (NSZZ Policjantów) oraz Pan Mirosław Gumuła (NSZZ „Solidarność”-80 ).