Wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia o spotkanie ws. ataków na personel medyczny