Wideokonferencja o pracy zdalnej

24 czerwca odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, dotyczącą pracy zdalnej, w której brali udział również eksperci Forum Związków Zawodowych. Przed pandemią taki sposób wykonywania pracy dla niejednego wydawał się marzeniem, ale okres lockdownu pokazała też szereg zagrożeń, które niesie ze sobą praca zdalna. Dlatego też w Radzie Dialogu Społecznego od września trwa gorąca debata na temat ostatecznego wyglądu projektu wprowadzającego pracę zdalną na stałe do kodeksu pracy. Istotnym podsumowaniem wydają się słowa Głównego Inspektora Pracy, o tym że praca zdalna powinna przede wszystkim opierać się na porozumieniu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, które będzie wyznaczane przez sztywne ramy prawne, a nie obecnie proponowane klauzule generalne. Po konferencji otwartym pozostaje pytanie zadane przez jednego z ekspertów FZZ na temat tego, jak ustawodawca ma zamiar zapewnić związkom możliwość zrzeszania się wśród pracowników zdalnych.