W sprawach związanych z Filarem Społecznym potrzeba mniej słów a więcej działań

Sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini wezwał przywódców europejskich, aby przed szczytem społecznym UE w Porto przełożyli swoje ciepłe słowa o prawach socjalnych na działanie.
Przemawiając na spotkaniu EKZZ w Porto w przededniu szczytu, w którym uczestniczyli premier Portugalii Antonio Costa i europejski komisarz ds. praw socjalnych Nicolas Schmit, Luca Visentini powiedział, że państwa członkowskie nie podjęły wystarczających działań, aby wdrożyć Europejski Filar Praw Socjalnych mimo, że został uruchomiony w 2017 roku.
„ Nierówności nie zostały usunięte. W zbyt wielu krajach europejskich nadal istnieją niewiarygodne różnice społeczne i gospodarcze. Dlatego cieszymy się, że w czasie pandemii Komisja Europejska zdecydowała się przyspieszyć Plan Działań na rzecz realizacji filaru socjalnego. Nie możemy wrócić do normalnej pracy po tym kryzysie. Chcemy zbudować nowy model gospodarczy – koniec z oszczędnościami, koniec z cięciami, potrzebujemy  zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu ” – powiedział.
„ Musimy bardzo jasno powiedzieć, że ustawodawstwo i pieniądze to jedyne rzeczy, które naprawdę mogą coś zmienić. Cała reszta to bla bla. Chcę być bardzo szczery. To Wieloletnie Ramy Finansowe, Programy Odbudowy na szczeblu krajowym, wszelkiego rodzaju inicjatywy, w tym Wspólna Polityka Rolna UE – wszystko musi mieć charakter socjalny. Wszystko musi być poświęcone osiągnięciu tych celów, a jeszcze tak nie jest ”.
„ Jutro na szczycie społecznym będziemy mieli przyzwoitą i ambitną deklarację, którą wszyscy zobowiązujemy się podpisać i wdrożyć. Musimy również wywrzeć presję na wszystkie państwa członkowskie, aby tak się stało.  Także konkluzje Rady Europejskiej idą w tym samym kierunku. Potem naprawdę musimy działać. Naprawdę działać, aby upewnić się, że możemy to wszystko wdrożyć w praktyce”.
„ Bez wymiaru społecznego polityka klimatyczna i transformacja cyfrowa nie powiodą się. Albo ponownie stworzą społeczną i gospodarczą pustynię w wielu obszarach Unii Europejskiej. W przeszłości było zbyt wiele przykładów, kiedy to miejsca pracy zostały zniszczone z powodu zmian klimatycznych, z powodu cyfryzacji, z powodu automatyzacji, z powodu globalizacji i restrukturyzacji, i my wtedy nie zadbaliśmy o ludzi”.
„ Oferowaliśmy pracę 1000 kilometrów od ich miejsca życia i oferowaliśmy szkolenia – ale przeszkoliliśmy w efekcie armie bezrobotnych. Czy to właśnie chcemy znowu zrobić wprowadzając politykę klimatyczną i transformację cyfrową? Nie. Chcemy sprawiedliwej transformacji, co oznacza, że musimy tworzyć miejsca pracy w tych samych społecznościach, w których zostały one zlikwidowane”.
EKZZ z aplauzem przyjął decyzję  prezydencji portugalskiej umieszczenia kwestii społecznych na pierwszym planie i w centrum agendy politycznej poprzez zwołanie szczytu społecznego i będzie zabiegać o zdecydowane zaangażowanie instytucji UE i państw członkowskich w realizację praw socjalnych obiecanych w UE, w tym sprawiedliwe wynagrodzenie, bezpieczne zatrudnienie, szkolenia w zakresie umiejętności , równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz równość płci.
Wszystkie wystąpienia ze spotkania w Porto 6 maja są do obejrzenia tu https://www.youtube.com/watch?v=5RPYFJZsG0w