W dniu 31 grudnia 2021 r. po ciężkiej i długotrwałej chorobie zmarł Śp. Piotr Rybiński

 

Kolega Piotr był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”-80 i przewodniczącym KM KNSZZ „Solidarność”- 80 w ZE PAK Konin. Pełnił także funkcję członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie.

Zawsze zaangażowany w obronę praw pracowniczych ZE PAK, Regionu Konińskiego i Województwa Wielkopolskiego. Zawsze życzliwy i gotowy do bezinteresownej pomocy nie tylko w sprawach służbowych, ale i prywatnych.

Ostatnie pożegnanie Śp. Piotra Rybińskiego odbędzie się we wtorek 4 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym w Posadzie koło Konina.

Żegnamy Cię Przyjacielu
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego FZZ
Przewodniczący Krzysztof Małecki