Uwolnić białoruskich związkowców!

EKZZ potępia aresztowanie i zatrzymanie na Białorusi co najmniej czternastu przywódców i przedstawicieli niezależnego ruchu związkowego w tym kraju. 19 kwietnia kierownictwo Białoruskiego Kongresu Związków Zawodowych (BKDP), w tym prezes BKDP Aleksandr Jarashuk, wiceprzewodniczący BKDP Siarhiej Antusewicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Metalowców (SPM) Aleksander Buchwostau, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Białorusi ( SPB) Mikalaj Sharakh – zostali aresztowani. Inni aresztowani koledzy to Yana Malash, Vitali Chychmarou, Hanna Dus, Vadzim Payvin, Michaił Hromau, Ihar Komlik (zwolniony 20 kwietnia), Yury Beliakou, Vasil Berasneu, Hennadz Fiadynich, Dzmitry Barodka, Miraslau Sabchuk i Iryna Bud-Husaim. Aleh Padaliński, międzynarodowy sekretarz BKDP i Alena Yaskova, prawniczka BKDP, nie odbierają telefonów. Kilka innych wciąż jest niedostępnych, a ich miejsce pobytu nie jest znane.

Przeszukano pomieszczenia związkowe BKDP w Mińsku. EKZZ z otrzymanych informacji wnioskuje, że przeszukano również pomieszczenia Wolnego Związku Zawodowego Białorusi (SPB), Wolnego Związku Zawodowego Metalowców (SPM) i Związku Pracowników Radioelektronicznych (REP). Siły bezpieczeństwa przeszukały także domy liderów i pracowników związków zawodowych. Przeszukano komputery, dokumenty osobiste, paszporty, karty bankowe, w tym członków rodziny, karty SIM zagranicznych operatorów telefonii komórkowej oraz akcesoria związkowe.

EKZZ domaga się natychmiastowego uwolnienia wszystkich przywódców związkowych i przedstawicieli organizacji związkowych znajdujących się w areszcie oraz wzywa Unię Europejską i MOP do interwencji w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i wolności.

Sekretarz Generalny EKZZ Luca Visentini powiedział: „EKZZ stara się upewnić, że wszyscy przywódcy związkowi i urzędnicy na Białorusi są bezpieczni i zwolnieni. Te ostatnie aresztowania, ostatnie w długiej historii ataków na związki zawodowe na Białorusi, wydają się być karą za krytykę prezydenta Łukaszenki za pomoc w agresji Putina na Ukrainę”.

„EKZZ wzywa do zakończenia wojny w Ukrainie oraz zakończenia dyktatury i ataków na związki zawodowe na Białorusi. EKZZ opowiada się za pokojem i demokracją na Białorusi, a także za przerwaniem wojny w Ukrainie”.