Uroczystość powołania członków Rady Ministrów w skład Rady Dialogu Społecznego

W dniu 30 stycznia 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał członków Rady Ministrów w skład Rady Dialogu Społecznego.
Z ramienia Forum Związków Zawodowych w ceremonii uczestniczył Pan Roman Michalski – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych i Sekretarz Rady Dialogu Społecznego z ramienia FZZ.
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda wręczył akty powołania do Rady Dialogu Społecznego następującym ministrom: Minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, ministrowi finansów – Andrzejowi Domańskiemu, minister edukacji – Barbarze Nowackiej, ministrowi nauki – Dariuszowi Wieczorkowi, ministrowi rozwoju i technologii – Krzysztofowi Hetmanowi, ministrowi infrastruktury – Dariuszowi Klimczakowi, minister zdrowia – Izabeli Leszczynie, minister ds. polityki senioralnej – Marzenie Ołka-Drewnowicz, minister ds. równości – Katarzynie Kotuli, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hannie Majszczyk oraz Sebastianowi Gajewskiemu, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Powołana na mocy ustawy z 27 sierpnia 2015 roku Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład Rady Dialogu Społecznego ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Stronę rządową reprezentują wskazani członkowie rządu, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego Rady pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – strony związkowej,  strony pracodawców  i rządu.