Liczba urazów podczas pracy z użyciem maszyn rośnie po ograniczeniu kontroli bezpieczeństwa

W ciągu ostatnich dziesięciu lat analizy EKZZ wykazały, że liczba pracowników w Europie poszkodowanych przez maszyny wzrosła – paradoksalnie w trakcie negocjacji dotyczących potrzeby wprowadzenia większej liczby kontroli bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 
Ponad 80 000 pracowników zostało rannych, a niektórzy śmiertelnie, podczas obsługi maszyn w 2019 r. – w porównaniu z 75 000, gdy Eurostatu rozpoczął gromadzić te dane w 2014 r.
 
Hiszpania, Portugalia i Holandia odnotowały największy wzrost liczby wypadków z maszynami, w wyniku których ofiary nie mogły pracować przez co najmniej cztery dni.
 
Najbardziej narażeni są pracownicy w sektorach rolnictwa, przemysłu i budownictwa, w których w 2019 r. miało miejsce łącznie 74 766 wypadków w porównaniu z 70 960 w 2014 r.
 
Wzrost liczby wypadków nastąpił po tym, jak w 2006 r. w ramach akcji deregulacyjnej Komisji Europejskiej znanej jako „lepsze regulacje” zlikwidowano konieczność poddania maszyn kontroli bezpieczeństwa przez stronę trzecią.
 
Wzrost liczby wypadków przy pracy podczas obsługi maszyn
 
                          2014                               2019
 
Hiszpania        15 428                            20 246
 
Portugalia       4 630                              10 372
 
Holandia          5 302                               8 580
 
Węgry               1 588                              1 771
 
Słowenia          1 110                               1 220
 
Łotwa                  197                                  224
 
UE27                 75 255                            80 326
 
 
Komisja Europejska zaproponowała teraz nowe rozporządzenie w sprawie maszyn, które poprawi część problemu, nakładając obowiązek poddania kontroli bezpieczeństwa przez stronę trzecią na maszyny wysokiego ryzyka. Jest to szczególnie ważne, aby chronić pracowników przed nowymi zagrożeniami, jakie niesie ze sobą np. sztuczna inteligencja.
 
Ale Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego głosowała za poprawkami przeciwko kontrolom stron trzecich. To oznacza, że to sami producenci będą składali jedynie  własne „deklaracje zgodności” maszyn z wymogami bezpieczeństwa.  
 
EKZZ wzywa zatem Komisję Europejską i Radę do nieakceptowania poprawek Parlamentu, które osłabiłyby ochronę pracowników, gdy rozpoczną się już negocjacje trójstronne nad rozporządzeniem między Komisją, Rada i Parlamentem Europejskim.
 
Negocjacje te przypadają na czas obniżenia jakości inspekcji pracy i braku skutecznego zapobiegania śmierci w miejscu pracy.
 
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Claes-Mikael Stahl powiedział:
 
„Wzrost liczby osób cierpiących na urazy podczas obsługi maszyn, które mogą zmienić ich życie pokazuje, jak nieodpowiedzialne było ograniczanie kontroli bezpieczeństwa na żądanie lobbystów biznesowych. Tymczasem zawsze lepiej mieć tak zwaną „czerwoną taśmę” niż krwistoczerwone bandaże!
 
Ważne jest, aby kontrole bezpieczeństwa zostały teraz zwiększone, aby zmniejszyć liczbę urazów, zwłaszcza gdy wzrost liczby maszyn wykorzystujących sztuczną inteligencję przynosi nowe i nieznane zagrożenia w miejscu pracy.
 
Komisja musi wyciągnąć wnioski z ostatniej dekady i nalegać na swoją propozycję oceny maszyn wysokiego ryzyka przez strony trzecie.
 
Wszystkie dowody wskazują, że potrzebna jest dodatkowa warstwa ochrony, aby chronić pracowników, ale niektórzy posłowie do PE naciskali na negatywne podejście, które stawia interes biznesu przed praktycznymi środkami potrzebnymi do zapewnienia ludziom bezpieczeństwa”.
 
 
 
Uwagi
 
 
Dane Eurostatu o przypadkach śmierci w miejscu pracy
 
 
Stanowisko EKZZ w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej regulacji przepisów o maszynach