Unia Europejska ostrzega przed wycofaniem się za wcześnie ze wsparcia na rzecz utrzymania miejsc pracy

Komisja Europejska dołączyła dziś do związków zawodowych, ostrzegając państwa członkowskie przed przedwczesnym wycofywaniem wsparcia finansowego dla pracowników i przedsiębiorstw.
Ale Komisja musi teraz przełożyć swój apel na konkretne działanie poczynając od refinansowania wsparcia zatrudnienia w ramach instrumentu SURE na 2021 r., by zapewnić, że wszystkie państwa członkowskie będą mogły utrzymać środki wsparcia zgodnie z oczekiwaniami.
Prognoza gospodarcza Komisji (economic forecast) na zimę 2021 r. pokazuje, że jawi się „światło na końcu tunelu”, a silny wzrost gospodarczy powróci w drugiej połowie tego roku. Przewidywany wzrost na poziomie 3,7% – 3,9% może być jeszcze silniejszy, jeśli nastąpi „ambitna i szybka realizacja” planu naprawy UE, jak przewiduje prognoza.
Jednak największym zidentyfikowanym zagrożeniem dla ożywienia jest czas trwania środków wsparcia gospodarczego w państwach członkowskich. W prognozie czytamy bowiem:
„Opóźnione ożywienie zwiększa potencjał trwałych blizn w strukturze europejskich gospodarek i społeczeństw, głównie w wyniku bankructw i wyższego bezrobocia”.
O konsekwencjach wycofania wsparcia w prognozie napisano:
Opóźnione ożywienie zwiększa potencjał trwałych blizn w strukturze europejskich gospodarek i społeczeństw, głównie w wyniku bankructw i wyższego bezrobocia”.
Bezrobocie w UE – 16 mln – już wzrosło o 2 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecny raport mówi, że „wpływ pandemii był bardziej dotkliwy, niż wskazywałyby tradycyjne dane o zatrudnieniu i bezrobociu”.
Sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini powiedział:

„Dzisiejsza prognoza pokazuje, że środki wspierania zatrudnienia działają i należy je utrzymać do czasu rozpoczęcia prawdziwego ożywienia. Zakończenie wsparcia teraz spowodowałoby masowe bezrobocie i byłoby tragedią, gdy wreszcie pojawia się światełko na końcu tunelu.
Tymczasem  90% pieniędzy UE zarezerwowanych na finansowanie programów wspierania zatrudnienia w państwach członkowskich zostało już przydzielonych.
Komisja Europejska musi refinansować swój instrument SURE, by wszystkie państwa członkowskie były w stanie zastosować się do jej rad i utrzymać wsparcie do czasu rozpoczęcia ożywienia ”.