UE wzywa do działania w związku ze zmniejszeniem liczby inspekcji pracy

Komisja Europejska dołączyła do związków zawodowych i wraz z nami wzywa państwa członkowskie do zajęcia się błędami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zagrażają życiu pracowników – ale niestety sama powstrzymała się od podjęcia konkretnych działań.
EKZZ opublikowała w kwietniu badania pokazujące, że liczba inspekcji bezpieczeństwa w miejscu pracy spadła o jedną piątą od 2010 r., przy czym w 17 państwach członkowskich obniżono liczbę inspekcji do 55%! W nowo opublikowanej strategii BHP Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do „zareagowania na tendencję spadkową liczby inspekcji pracy w niektórych państwach członkowskich poprzez wzmocnienie inspekcji terenowych”.
W końcu Komisja wezwała również państwa członkowskie do zakwalifikowania Covid-19 jako choroby zawodowej, ponad rok po tym, jak związki zawodowe apelowały o zapewnienie pracownikom dodatkowej ochrony przed wirusem. Jest to część mile widzianego ruchu w kierunku planu Komisji tzw. „wizji zerowej” do zgonów związanych z pracą, co jest bardzo potrzebne w czasach, gdy:
– Wiele z ponad 1 miliona ofiar Covid-19 w Europie zachorowało na tę chorobę w pracy
– Co roku ponad 100 000 osób umiera na raka związanego z pracą
– Wzrasta liczba śmiertelnych wypadków przy pracy
Zawalenie się budynku w Antwerpii w zeszłym tygodniu, w wyniku którego zginęło 5 delegowanych pracowników budowlanych, a poważnie raniło kolejnych 9, po raz kolejny pokazuje, że potrzebne są surowsze wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Tymczasem strategia Komisji daleko odbiega od ambitnego celu w następujących obszarach:
– Zobowiązuje się do ustanowienia wiążących limitów narażenia na kilka dodatkowych substancji rakotwórczych – ale nie na wszystkie 50 priorytetowych czynników rakotwórczych, na które pracownicy w Europie są powszechnie narażeni. Tylko 27 takich czynników rakotwórczych podlega obecnie ograniczeniom. Godnym ubolewania jest fakt, że łączne narażenie na niebezpieczne chemikalia, substancje zaburzające gospodarkę hormonalną oraz rewizja wiążącego limitu narażenia zawodowego (BOEL) dla respirabilnej krzemionki krystalicznej nie zostały uwzględnione w strategii.
– Brak jest inicjatywy ustawodawczej w sprawie zdrowia psychicznego i zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego – podczas gdy pracownicy naprawdę potrzebują dyrektywy w sprawie obu tych problemów
– Brak jest wzmianki o konieczności zapewnienia maksymalnych temperatur pracy w świetle zmian klimatycznych
– Najbardziej niepokojące jest to, że strategia wskazuje na zamiar zmiany ochrony zapewnianej samozatrudnionym na mocy Acquis – spowodowałoby to zagrożenie dla osób pracujących w branżach wysokiego ryzyka, takich jak budownictwo, gdzie szerzy się fałszywe samozatrudnienie.
Komentując strategię, zastępca sekretarza generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
To skandal, że kontrole bezpieczeństwa w miejscu pracy były najniższe od dekady, kiedy uderzył Covid, co prawdopodobnie kosztowało niejedno życie i pomogło w rozprzestrzenianiu się choroby. Komisja wysłała dziś mocny sygnał do państw członkowskich, że tej niebezpiecznej sytuacji nie można dłużej tolerować.
Jednakże Komisja nie podążyła za dobrymi intencjami, podejmując wystarczające działania. Ciepłe słowa nie są wystarczająco, gdy liczba wypadków przy pracy rośnie i ponad 100 000 osób umiera każdego roku na raka związanego z pracą, a ryzyko ergonomiczne i psychospołeczne rośnie. Potrzebujemy silniejszych zasad i odpowiedniego egzekwowania, aby zapewnić wszystkim możliwość pracy z pewnością, że rzeczywiście dotrą bezpiecznie do domu”.
Tom Deleu, sekretarz generalny Europejskiego Związku Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego EFBWW, przemawiając po zawaleniu się budynku w Antwerpii, dodał: „ Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz środki ochronne powinny być obowiązkiem wszystkich firm i prawem wszystkich pracowników, w tym osób samozatrudnionych”.