UE musi skończyć definitywnie z polityką zaciskania pasa, od której odeszła w okresie pandemii

Europejskie związki zawodowe wraz z liczną koalicją organizacji pozarządowych i naukowców prowadzą kampanię wobec Komisji Europejskiej, której celem jest presja na trwałe odejście przez KE polityki zaciskania pasa, która została jedynie wstrzymana podczas pandemii.
Tzw. „klauzula zwalniająca od odpowiedzialności” łagodząca zasady paktu stabilności i wzrostu została wprowadzona w zeszłym roku w ramach odpowiedzi Komisji Europejskiej na kryzys Covid-19, która obejmowała również utworzenie awaryjnego programu wspierania zatrudnienia pod nazwą SURE oraz bezprecedensowego Funduszu Odbudowy.
Podjęte rozsądne środki stanowiły całkowitą zmianę w polityce gospodarczej Komisji w porównaniu z opartą na zaciskaniu pasa reakcją na kryzys bankowy w 2008 roku.
EKZZ wraz z Fundacją New Economics, Finance Watch, Fundacją Open Society wzywają do głębokich i trwałych zmian w polityce fiskalnej UE, aby Wspólnota mogła wyjść z kryzysu i zapewnić zrównoważoną i sprawiedliwą społecznie przyszłość.
W liście koalicji wspomnianych organizacji do unijnych przywódców w przeddzień poniedziałkowego spotkania Eurogrupy, czytamy:
Powrót do polityki „jak zawsze” – czyli ożywienie nieudanej polityki oszczędnościowej z przeszłości – po prostu nie wchodzi w grę. Musimy odbudowywać się lepiej, aby wszystkie europejskie państwa członkowskie wyszły z kryzysu COVID silniejsze niż były przed nim. Ten rok jest dla nas wyjątkową okazją, by zrobić coś inaczej i rozpocząć nowy rozdział w tworzeniu polityki europejskiej.
List wzywa do trzech zmian w unijnej polityce fiskalnej:
  • Państwa członkowskie muszą mieć możliwość osiągnięcia pełnego zatrudnienia i być motywowane do tego, aby tworzyć godne miejsca pracy w drodze sprawiedliwej społecznie, zielonej transformacji.
  • Ustanowienie dużego i stałego budżetu UE oraz zdolności pożyczkowej w celu promowania inwestycji wspierających Zielony Ład i społecznie sprawiedliwą transformację.
  • Europejski Bank Centralny ma wspierać demokratycznie określone cele fiskalne, umożliwiając państwom członkowskim pełne wykorzystanie potencjału fiskalnego, jaki daje im polityka pieniężna.
Sekretarz Generalny EKZZ Luca Visentini powiedział:
„Reakcja UE na kryzys finansowy z 2008 r. doprowadziła do bezprecedensowego poziomu bezrobocia, zlikwidowania systemów rokowań zbiorowych niezbędnych do zapewnienia godziwych wynagrodzeń oraz zdziesiątkowania usług publicznych, od których wszyscy jesteśmy zależni. Jej politycznym dziedzictwem był skrajnie prawicowy populizm.
Reakcja UE na pandemię Covid pokazuje, że przywódcy wyciągnęli właściwe wnioski z krachu finansowego, tym razem zapewniając nadzwyczajne wsparcie w celu ratowania miejsc pracy, środków do życia i opieki zdrowotnej. Jest to odpowiedź oparta na solidarności, a nie na surowości.
Nie ma powrotu do zdyskredytowanych polityk, które przedkładają cięcia wydatków nad tworzenie miejsc pracy. Pakt na rzecz Wzrostu i Stabilności nie powinien być tylko odkładany, należy go gruntownie zmienić, aby umożliwić masowe inwestycje, zapewnienie pełnego zatrudnienia i sprawiedliwą transformację oraz ochronę środowiska. Europa musi dać państwom członkowskim zielone światło dla ogromnych inwestycji potrzebnych do przeprowadzenia nas przez kryzys społeczny, gospodarczy i środowiskowy, bardziej zjednoczeni”.