UE kończy „darmową jazdę” na platformach

Odpowiadając na propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą dyrektywy w sprawie warunków pracy w platformach, sekretarz Konfederacji EKZZ Ludovic Voet powiedział:
„Zbyt długo firmy platformowe osiągały ogromne zyski, unikając swoich najbardziej podstawowych obowiązków jako pracodawcy kosztem pracowników, innych odpowiedzialnych pracodawców i niedofinansowanych usług publicznych. Darmowa przejażdżka dla Ubera, Deliveroo i Amazona oraz ich kumpli wreszcie dobiega końca.
Proponowana dyrektywa po prostu zapewnia pracownikom dostęp do praw, takich jak płatny urlop i zasiłek chorobowy, które były standardem dla innych pracowników przez większą część stulecia. Bezpieczna umowa z gwarantowanymi płacami da pracownikom znacznie większą swobodę niż fałszywe samozatrudnienie, które nie daje im wyboru, czy czekać bez zapłaty między zleconymi pracami lub czy kontynuować pracę, gdy są chorzy. Dyrektywa może również zapewnić osobom faktycznie samozatrudnionym ochronę przed podporządkowaniem przez platformy.
Dyrektywa ta zapewnia od dawna oczekiwaną pewność pracownikom, którzy nie będą już musieli pozywać międzynarodowego przedsiębiorstwa do sądu, aby uzyskać coś tak podstawowego, jak umowa o pracę. Zapewnia także równe szanse dla odpowiedzialnych firm, które borykają się z nieuczciwą konkurencją ze strony platform.
Ruch związkowy może być dumny z tego, że w ciągu ostatnich dwóch lat stawiał silne żądania dotyczące domniemania stosunku pracy i odwrócenia ciężaru dowodu. Po uzyskaniu poparcia Parlamentu Europejskiego są to opcje, które zostały uznane za najskuteczniejsze w ocenie skutków dyrektywy.
Wydaje się jednak, że niektóre platformy odniosły sukces podczas lobbingu, ponieważ dyrektywa nadal ustanawia uciążliwe kryteria aktywowania domniemania zatrudnienia, które mogą przekreślić jego istotę. W praktyce te kryteria mogą legitymizować podporządkowanie pracowników samozatrudnionych, a to byłoby sprzeczne z celem dyrektywy. Nadchodzące negocjacje powinny rozwiązać ten problem.
Firmy platformowe powinny przestać rozpowszechniać mity o utracie miejsc pracy w desperackim wysiłku ratowania zepsutego modelu biznesowego. Jeśli naprawdę troszczą się o swoich pracowników, powinni rozmawiać ze związkami zawodowymi i angażować się w negocjacje zbiorowe, jak wszyscy inni odpowiedzialni pracodawcy”.