W Mysłowicach obradował Zarząd Wojewódzki FZZ woj. śląskiego

W dniu 8 maja 2024 r. w hotelu „Trojak” w Mysłowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. śląskiego. W posiedzeniu wzięło udział 56 członków Zarządu Wojewódzkiego. Jako przedstawiciele władz FZZ w posiedzeniu uczestniczyli Dariusz Trzcionka – Wiceprzewodniczący FZZ oraz Józef Ryl – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z prac Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, omówiono sytuację w poszczególnych branżach zrzeszonych w FZZ, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej, górniczej, służby zdrowia i oświaty.

Sporo uwagi poświęcono również zagadnieniom poruszanym w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, której przewodnictwo w tym roku przynależy do FZZ.