Skała: Kładziemy na stole projekt zawierający rozwiązania systemowe, które umożliwią zbudowanie nowoczesnego, dobrze opłacanego pionu wspierającego prokuratorów…