Informacja o spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Szklarskiego

Spotkanie odbyło się 24 maja 2024 roku w MRiT. FZZ reprezentowali Pan Augustyn Stachowicz i  Władysław Kozieł (ZZ KONTRA 2000).

W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu, Pan Waldemar Sługocki oraz inni przedstawiciele ministerstw i departamentów, których dotyczyły nasze sprawy. 

Były to między innymi:

  1. Prezentacja dotycząca rozwoju przemysłu szklarskiego w Polsce. 
  2. Import wyrobów ze szkła z Białorusi i innych rynków wschodnich. 
  3. Zapewnienie ciągłości dostaw gazu i energii elektrycznej dla hut szkła.
  4. Dostępność surowców, eksport stłuczki. 
  5. Emerytury pomostowe (warunki szkodliwe –  mikroklimat, system zmianowy). Program zmianowy 50+. 
  6. Sprawy różne. 

Uczestnicy spotkania z ramienia FZZ nie kryją, że debata nie spełniła ich oczekiwań. Przedstawiciele nie uzyskali odpowiedzi na wszystkie pytania.