Opinia FZZ do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni oraz ustawy-Kodeks pracy (Polska 2050 – Trzecia Droga)