Eugeniusz Muszyc (Przewodniczący ZW FZZ woj. podlaskiego) o podlaskim WRDS i propozycjach podwyżek płac w 2025 roku