Krystyna Ptok: za chwilę będziemy mieć regres pielęgniarstwa