Zarząd Wojewódzki FZZ woj. pomorskiego dyskutował o tematyce pracy pomorskiego WRDS-u

W dniach 20-21 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. pomorskiego. 

Miejscem posiedzenia był Hotel VICTORIA w Bolszewie. Na posiedzeniu Przewodniczący Zarządu Województwa, Pan Stanisław Taube, będący Członkiem Prezydium Zarządu Głównego FZZ przedstawił informacje z posiedzeń Prezydium ZG FZZ, które odbyły się od czasu poprzedniego posiedzenia zarządu województwa pomorskiego, zaś Członkowie prezydium zarządu wojewódzkiego zaprezentowali informacje z prac w okresie pomiędzy posiedzeniami.

Nie zabrakło też informacji z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które zebrała i przedstawiła, w imieniu wszystkich Przedstawicieli ZW FZZ w tej regionalnej instytucji, Wiceprzewodnicząca Anna Urbanowicz. Jak zazwyczaj, najwięcej emocji i dyskusji wywołało przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji w organizacjach członkowskich i zakładach pracy, które to informacje prezentowali poszczególni delegaci.

Pierwszy dzień posiedzenia zakończył się wypracowaniem tematów dla dalszych prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które wynikły bezpośrednio z przedstawionych przez Delegatów problemów w poszczególnych branżach. Następnego dnia, po śniadaniu, przystąpiono do opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z obradami, po czym posiedzenie zakończono. Posiedzenie jak zawsze odbyło się w atmosferze przyjaznej, ukierunkowanej na wzajemną współpracę i współdziałanie a frekwencja dopisała, pomimo rozpoczynającego się sezonu wypoczynkowego.