Raport Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI): Płace wciąż nie nadążają za wzrostem cen.

Standardy życia europejskich pracowników nadal nie podniosły się po kryzysie związanym z kosztami utrzymania („cost of living crisis”) – wynika z nowego raportu EKZZ na temat stanu europejskiej gospodarki.
 
Według Benchmarking Working Europe 2024, sztandarowego rocznego raportu Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI), realne wynagrodzenie pracowników w UE, które stanowi wynagrodzenie po uwzględnieniu inflacji, spadło o 0,7% w 2023 roku. 
 
Pracownicy na Węgrzech (-3,8%), w Czechach (-3,8%) i we Włoszech (-2,6%) doświadczyli w ubiegłym roku największego spadku siły nabywczej. Niemcy (-0,9%) i Francja (-0,6%) również znalazły się wśród 10 państw członkowskich, w których płace nie nadążyły za cenami. 
 
Oznacza to podwójny spadek standardów życia po historycznym załamaniu (-4,3%) realnych wynagrodzeń w 2022 roku. Z kolei firmy zwiększyły swoje zyski w ujęciu realnym w ciągu ostatnich dwóch lat. Według Europejskiego Banku Centralnego zyski przedsiębiorstw były głównym czynnikiem napędzającym inflację.  
 
Dane pokazują, że Europa potrzebuje podwyżek płac. Przyniosłoby to korzyści zarówno gospodarce, jak i poszczególnym pracownikom, a Komisja Europejska stwierdziła w zeszłym miesiącu, że „wzrost został zahamowany przez erozję siły nabywczej gospodarstw domowych”. Poprzez Manifest EKZZ na wybory europejskie wzywa partie do zapewnienia pracownikom sprawiedliwego traktowania między innymi poprzez: 
 
– przyznanie większej liczbie pracowników korzyści z układów zbiorowych pracy poprzez zakazanie otrzymywania zamówień publicznych przez firmy, które odmawiają negocjowania płac ze związkami zawodowymi; 
 
– położenie kresu niepewności zatrudnienia poprzez zagwarantowanie praw do stałych umów o pracę i zakazanie bezpłatnych staży;
 
– redystrybucję bogactwa poprzez sprawiedliwe i progresywne opodatkowanie, w tym opodatkowanie nadmiernych zysków, które spowodowały kryzys kosztów utrzymania. 
 
Link do Manifestu EKZZ na wybory europejskie 2024 znajduje się poniżej (wersja w języku polskim):
 
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2024-03/ETUC%20Manifesto%20for%20the%202024%20European%20Parliament%20elections_PL.pdf