Czesław Tuła: musimy głośno powiedzieć (…), co po cichu mówią nasi koledzy funkcjonariusze i pracownicy